Mijn naam is Gijs van Dongeren. Naast mijn werkzaamheden op een basisschool ben ik mij de laatste jaren gaan specialiseren in meer- en hoogbegaafde kinderen.

 

Op mijn basisschool ben ik, naast groepsleerkracht, ook talentbegeleider en verzorg ik de begeleiding van het verrijkingsaanbod van groep 3 t/m 8. Ook help ik beleidsmatig mee op het gebied van talentontwikkeling voor groep 1 t/m 8.  

 

Opleiding talentbegeleider

 

In 2013 ben ik gestart met de basisopleiding talentbegeleider van Novilo. Vervolgens heb ik in 2016-2017 de Gevorderden Opleiding Talentbegeleider gedaan bij Novilo. Tijdens deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in Mindset, hersenontwikkeling, executieve functies, het opzetten van een plusklas en het geven van trainingen. 

 

Individuele coaching en groepstrainingen

 

In mijn praktijk kan je terecht voor individuele coaching en het volgen van groepstrainingen. Ook geef ik trainingen en lezingen op locatie voor ouders en professionals. Op deze site kan je meer informatie vinden over de coaching en training. 

Daarnaast werk ik sinds mei 2018 ook voor Feniks Talent als ambulant begeleider. Deze trajecten lopen altijd via Feniks Talent.