Coaching

Coaching is een kortdurende, oplossingsgerichte hulp aangepast op de behoeften van de cliënt. LINQ coaching en training richt zich op kinderen en volwassenen die vastlopen op school, thuis of het werk. En waarvan er vermoedens zijn van meer- en hoogbegaafdheid of wanneer deze diagnose al gesteld is. 

 

Andere manier van denken en leren

 

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen hebben vaak een andere manier van denken en leren. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of gaan onderpresteren. Om dit te voorkomen begeleidt LINQ de kinderen, in de leeftijd van de basisschool en voortgezet onderwijs, in het kennen en toepassen van leerstrategieën, omgaan met (hoog)gevoeligheid, mindset, verbeteren van executieve functies en het opstellen en behalen van doelen.

 

Maatwerk

 

Coaching blijft altijd maatwerk en daarom probeer ik middels de kernkwadranten in de eerste gesprekken zo goed mogelijk de hulpvraag helder te krijgen om mijn begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen. Na de sessie vindt er altijd een korte terugkoppeling plaats en na alle sessies een evaluatiegesprek.

 

Loopt u als volwassenen tegen dingen aan in het leven zoals op het werk, gezin of in uw relatie? En heeft u vermoedens dat het aan eventuele hoogbegaafdheid ligt? Ook dan kan coaching een mooi middel zijn. Ik maak o.a. gebruik van voice dialogue om meer inzicht te krijgen in uw gedachten en gevoelens.

 

Voor meer informatie kunt u altijd bellen of mailen:

0613976976

gijs@praktijklinq.nl

facebook.com/linqcoachingentraining